Returnering

Returret

Strikkehjørnet giver dig 30 dages returret på dine køb. Dette gælder både på vores webshop og på varer, som er købt i vores fysiske butik. Indenfor 30 dage kan du få pengene retur for dit køb.

I vores fysiske butik kan du dermed få pengene retur helt eller delvist indenfor 30 dage mod fremvisning af kvittering. Dette forudsætter at alle varer leveres tilbage i den stand, du købte dem.Tilbudsvarer kan ikke returneres.

  På vores webshop kan du returnere din ordre helt eller delvist via vores returportal. Her er det nemt for dig at booke din returfragt og hente din fragtlabel. Bemærk, at returneringer indebærer, at du har fortrudt dit køb. Dette skal gøres indenfor 30 dage efter modtagelse af din pakke på: https://return.shipmondo.com/strikkehjoernet  

  Derinde finder du en ordreskabelon, og når vi har modtaget din pakke, vil vi snarest gennemgå din ordreseddel og tilbageføre beløbet til det kort, som du har betalt med.

  Ved tilbagebetaling fratrækker vi 39,- for returfragten. Fortrydelsesretten indebærer, at du selv afholder fragtomkostningerne ifb. hermed.

  Bemærk at det er dit ansvar, at pakken når frem til os. Vi anbefaler altid at få en kvittering for din fragt. Pakken skal sendes direkte til vores adresse, og det er ligeledes dit ansvar, at pakken ikke sendes til en pakkeshop i stedet. Skulle pakken blive væk, kan Strikkehjørnet ikke holdes til ansvar for dette og du må tage kontakt til fragtfirmaet.

  Efter modtagelse af din returpakke vil vi snarest muligt tilbagebetale beløbet til dig. Vi stræber på at tilbagebetale indenfor 5 hverdage, men i travle perioder kan der gå op til 10 dage. Du vil altid modtage en bekræftelse på din tilbagebetaling på mail.

  Vi kan ikke bytte din ordre, og alle beløb bliver altid betalt tilbage til dit betalingskort. Ønsker du at bestille nye varer, skal du gøre dette på ny på www.strikkehjoernet-mariager.dk og så vil vi afsende dem straks.

  Har du yderligere spørgsmål, så tøv ikke med at sende os en mail på: kontakt@strikkehjoernet-mariager.dk.